چهره های ماندگار دبیرستان پسرانه دوره اول علامه امینی

دبیرستان پسرانه دوره اول علامه امینی : چهره های ماندگار؛ نامی که می ماند و دانش آموزانی که با کسب موفقیت و درخشش در آزمون های مختلف و بزرگ نه تنها نام خود را درخشان تر کرده اند، بلکه سبب شده اند تا نام مدرسه و مرکز آموزشی آن ها نیز در میان نام سایر مدارس بدرخشد و به عنوان یک مرکز نمونه از آن یاد شود.

اما با توجه به این موضوع که دبیرستان دوره اول  علامه امینی مدت کوتاهی است که تاسیس شده و در نتیجه تاکنون نتوانسته چهره های برتر و ماندگار خودش را بشناسد و از طرفی نیز با این نگاه که این واحد آموزشی قصد دارد تا عینا در مسیر موفقیت مجموعه آموزشی علامه امینی قدم بردارد و از تجربیات آن استفاده نماید، پس دور از انتظار نیست که طی سال های آتی شاهد درخشش چهره های ماندگار و برتر واحد دخترانه این مرکز آموزشی نیز باشیم.

چهره های ماندگار واحد پسرانه دبیرستان علامه امینی

در این راستا و با توجه به مطالب فوق؛ خالی از لطف نیست که با چهره های ماندگار واحد پسرانه دبیرستان علامه امینی نیز آشنا شوید.

از این جهت برای آشنایی با چهره های ماندگار و برتر واحد پسرانه دبیرستان علامه امینی بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

 

فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت الله کاشانی بوستان اول گلستان اول نبش شهید تراکمه

شماره تماس: ۴۴۰۰۰۱۱۴

نمايش نقشه | نقشه سايت